Nistrul Orb, numit și Nistrul Chior s- a format la mijlocul secolului 19 atunci când a avut loc modificarea cursului principal al Nistrului, dar totodată a rămas și albia veche a acestuia, numită “Nistrul Chior”. Lungimea totală a albiei vechi este de cca. 42 km.

Albia veche reprezintă cel mai mare bazin acvatic natural din ţară, care conţine rezerve piscicole bogate şi este utilizat pentru irigare. Este un habitat al multor păsări, al unor specii rare de plante, insecte, peşti, mamifere şi păsări. La momentul actual este foarte înnămolit, în partea de nord pe o lungime considerabilă canalul este îngustat până la 10 m, iar apoi practic se egalează cu pământul. Totuşi, pe cea mai mare parte a teritoriului, lăţimea albiei ajunge la 80 m, iar cea mai lată parte atinge circa 120 m.

Nistrul Chior a avut o valoare considerabilă atât pentru populația locală (pescuitul bogat, apă pentru irigarea terenurilor agricole), cât și și pentru conservarea biodiversității, inclusiv a speciilor protejate. Acest monument al naturii din Zona umedă de importanță internațională ”Nistrul de Jos” are o mare importanță pentru ecosistemele rezervației peisajere ”Grădina Turcească”, iar împreună cu ea reprezintă un element cheie estetic al peisajului (ecosisteme acvatice-palustre rare în țară), ce prezintă interes pentru turiști și oameni de știință. 

Sectorul Grădina Turcească şi Albia Veche conţin o diversitate mare de păsări de pădure şi acvatice, printre care în diferite anotimpuri se întâlnesc speciile rare Falco cherrug, Pernis apivorus, Aquila pomarina, Aquila clanga, Columba oenas, Egretta alba, Cygnus olor. Pe malul albiei vechi destul de des pot fi întâlnite un şir de specii de libelule: Anax imperator Leach., Aeschna grandis L., Calopteryx splendens Harris. Totodată, din biotopurile vecine către malurile albiei vechi pătrund Iphiclides podalirius (L.), Xylocopa valga Gerst.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.