Albia Veche a Nistrului, numită și ”Nistrul Orb” 

Nistrul Orb, numit și Nistrul Chior s- a format la mijlocul secolului 19 atunci când a avut loc modificarea cursului principal al Nistrului, dar totodată a rămas și albia veche a acestuia, numită “Nistrul Chior”. Lungimea totală a albiei vechi este de cca. 42 km. Albia veche reprezintă cel mai mare bazin acvatic natural din ţară, care conţine rezerve piscicole bogate şi este utilizat pentru irigare. Este un habitat al multor păsări,

Lunca Talmaza

Principalul nucleu al zonei Ramsar este sectorul „Lunca Talmaza” (cu o suprafață de 1886 ha), care conţine masive forestiere cu numeroase poieni, un lac (24 ha), o buclă aproape închisă a albiei vechi, care nu demult s-a separat de Nistru, canale permanente inundate şi uscate, bălţi, mlaştini, lunci şi sectoare de terenuri agricole abandonate. Se întâlnesc sectoare sălbatice greu  de trecut, cu un subarboret dens, cu arbori doborâţi de vânt şi furtună. Coroana pădurii deseori este închisă, şi

Rezervaţia Olănești

Rezervația ocupă un segment împădurit îngrădit din trei părți de o meandră a Nistrului pe o suprafață de 108 ha la hotarul vestic al s. Olăneşti. Aici sunt protejate formațiuni vegetale reprezentative de plop alb, plop euroamerican, frasin, stejar pedunculat, ulm şi salcie, combinate armonios cu poienițe din obsigă şi pir. În rezervație este conservată biodiversitatea specifică pădurilor de luncă, care ameliorează microclima şi regimul hidrologic, mențin debitul înalt al râurilor, favorizează creşterea rezervelor de ape subterane, protejează