Situri naturale

Lunca Talmaza

Principalul nucleu al zonei Ramsar este sectorul „Lunca Talmaza” (cu o suprafață de 1886 ha), care conţine masive forestiere cu numeroase poieni, un lac (24 ha), o buclă

Rezervaţia Olănești

Rezervația ocupă un segment împădurit îngrădit din trei părți de o meandră a Nistrului pe o suprafață de 108 ha la hotarul vestic al s. Olăneşti. Aici sunt