În perioada martie-aprilie 2020, în cadru proiectului ”Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ” Nistrul de Jos””, a fost organizat concursului “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate” dintre cele 13 localități ale Nistrului de Jos. Obiectivul primar al proiectului a fost contribuirea la conservarea peisajului local prin implicarea principalilor actori în soluționarea problemelor locale.
Comisia de specialitate care a evaluat rezultatele concursului, a desemnat localitatea Palanca, r. Ștefan Vodă, ca învingătoare. Drept premiu, a fost instalat sistemul pentru încălzirea apei menajere din energia solară. Acest echipament va permite ca la casa de cultură să fie apă caldă fără achitarea pentru încălzirea ei.
Locul II a fost ocupat de localitatea Cârnățeni, r. Căușeni, căreia i-a revenit două seturi de tomberoane pentru colectarea selectivă a gunoiului. Iar locul 3 în acest concurs a fost ocupat de Purcari, care a primit 4 cisterne pentru acumularea apelor pluviale pentru necesitatea gospodăririi edificiilor instituțiilor de stat.
Proiectul a fost implementat de Societatea Ecologică ”BIOTICA” în cadrul Programul de Programul de Granturi Mici GEF – PNUD în perioada februarie 2020-februarie 2021 în 13 localități din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” din Raionul Ștefan Vodă și Căușeni