La 8 iunie 2019 după un șir de înturniri și discuții cu autoritățile publice locale din regiune, a fost lansat Consiliul de Administrare al Zonei Umede de Importanță Internațională a Convenţiei Ramsar „Nistrul de Jos”. Consiliul este un organ consultativ, împuternicit cu administrarea zonei şi protejarea biodiversităţii acesteia. Consiliul va funcţiona pe lângă autoritatea publică centrală de mediu şi este format din reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, autorităților publice locale (Consiliile Raionale şi Locale), mediului de afaceri, şi sectorului asociativ.

În cadrul şedinţei de lansare al Consiliului, acesta şi-a aprobat componenţa în număr de 22 de membri, şi-a ales conducerea şi a identificat acţiunile prioritare pentru administrarea zonei şi elaborarea Planului Strategic de Activitate pentru perioada 2018-2019. Componenţa Consiliului a fost aleasă pe o perioadă de 2 ani, pe bază de rotație. De asemenea, Consiliul şi-a aprobat Regulamentul de funcţionare care menţionează atribuţiile şi sarcinile sale. Printre acestea se numără organizarea şi desfăşurarea oricăror forme de activitate în zonă, conservarea biodiversităţii, crearea condiţiilor pentru turism şi agrement reglementat, precum şi promovarea educaţiei ecologice a populaţiei.

Lansarea Consiliului și organizarea întrunirilor în 2019 este realizată în cadrul proiectului “Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, din fondul programului Austriac de Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare şi Cooperare Internațională Suedeză implementat de Societatea Ecologică BIOTICA și Asociația Obștească EcoContact.