Despre zonă

Nistrul de Jos este o arie protejată de stat, de importanță internațională din Republica Moldova. Teritoriul zonei, include 6 sate din raionul Căușeni și 11 sate din raionului Ştefan-Vodă. Suprafața totală a zonei o constituie 60638 ha și include 18 complexe naturale, cele mai mari fiind Copanca-Leuntea (2397 ha), Lunca Talmaza (1592 ha), Zaozernoe-Nucari(1542 ha), Cioburciu-Răscăeți (1234 ha) și Olănești – Crocmaz (1478 ha). Mai mult, Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o parte importantă a patrimoniului natural și cultural național al Moldovei și a fost desemnată graţie studiilor și descrierii, realizate de Societatea Ecologică „BIOTICA” în colaborare cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova.
Acest teritoriu a primit statut oficial de zonă internaţională Nr. 1316 în cadrul Convenţiei Ramsar la 20 august 2003. Conform legislaţiei, Zonele Ramsar reprezintă teritorii şi (sau) întinderi de apă care includ diferite tipuri de ecosisteme umede şi corespund criteriilor de evidenţiere a zonelor umede de importanţă internaţională ale Convenţiei Ramsar, deținând o bogată diversitate biologică şi având un rol important pentru păsările acvatice.

Nistrul de Jos este uşor accesibil pe parcursul anului întreg iar complexele naturale au acces gratuit. Astfel, la numai 95 km de Chişinău, se poate ajunge în 1 oră şi 40 min. Din punct de vedere al numărului de specii de plante și animale, zona este cea mai bogată arie protejată din țară numărând 83 specii de peşti, 288 de specii de păsări, 54 de specii de mamifere și 950 specii de plante.
Deosebit de valoroase sunt albiile vechi ale Nistrului de diferite vârste, în special Nistrul Chior – monument al naturii cu o lungime de cca. 42 km, ce sunt importante pentru păsări şi altă faună a zonelor umede. Pădurile seculare de plop, care aproape că nu s-au păstrat în Europa, menţin numeroase specii protejate de lilieci. Pădurile de luncă de frasin reprezintă un ecosistem de importanţă paneuropeană, iar luncile cu ierburi înalte sunt ecosisteme foarte deficitare în regiune. Tot aici încă s-au mai păstrat fragmente mici, dar valoroase de gârnețuri și de stepă.
Diversitatea iniţială a condiţiilor naturale este legată atât de influenţa fluviului puternic meandrat, cât şi de eterogenitatea teritoriului. Totodată pe lângă peisaje frumoase și monumente ale naturii, pe teritoriul Zonei sunt prezente multe monumente arheologice și istorice, vinării și popasuri ce pot fi interesante turiștilor. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” include toate componentele necesare pentru organizarea activităţii turistice cu un spectru larg de direcţii, cum ar fi turismul exotic şi ecologic, agroturismul şi drumurile vinului, turismul balnear şi cel sportiv, odihna de vară, etc.