Nistrul Chior și istoria formării lui începe în secolul al XIX-lea în lunca dintre satele Copanca, Talmaza și Leuntea din raionele Căușeni și Ștefan Vodă. Aceasta are configurația unei potcoave cu mai multe coturi, și o lungime de 43 de kilometri, fiind un important monument natural, din păcate neprotejat.
Nistrul Chior hranea țăranii din zonă în foametea din 1946-1947, dar începând cu anii 1960, fauna și flora din zona umedă au început să se piardă.

Regimul sovietic a dispus valorificarea terenurilor inundabile, astfel încât să nu mai existe terenuri sălbatice. Conexiunea artificială a albiei vechi cu Nistru a devenit foarte slabă, ceea ce împiedica mișcarea apelor prin gravitație din fluviu spre albia veche în perioadele inundațiilor modeste. Pentru ameliorarea situației Nistrului Chior și pentru a asigura cu apă acest obiect important, în perioada aprilie 2018- februarie 2019, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”, Societatea Ecologică ”BIOTICA” a implementat proiectul ”Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior.

Astfel s-au efectuat următoarele lucrări:
Curățarea și reparația ocluzei de la stația de pompare de la Talmaza


Curățarea unei porțiuni din canalul ce leagă fluviul Nistru cu albia lui veche, cu scopul de a debloca

fluxul de apă ce trece dinspre Nistru spre Nistrul Chior. Această măsură a fost posibilă grație cofinanțării atrase din partea antreprenorilor din s. Talmaza, Primăria Grădinița și Consiliul raional Ștefan-Vodă.Au fost organizate întruniri în s. Talmaza, Copanca, Grădinița, despre importanța Nistrului Chior și necesitatea protejării lui, legalitatea irigării și prelucrării terenului pe malul acestuia. Ca rezultat al acestei campanii, s-au introdus noi prevederi legate de Nistrul Chior în planurile de dezvoltare a satelor Talmazei și Grădinița

Proiectului a adus la îmbunătățită conexiunea dintre Nistru și albia lui veche, contribuind la mișcarea apelor spre Nistrul Chior pentru a stopa degradarea accelerată a acestuia.