Flora Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos”

Zona ”Nistrul de Jos” din punct de vedere al numărului de specii de plante și animale este cea mai bogată arie protejată din țară. 

Vegetaţia spontană este reprezentată în mare parte de plante caracteristice zonei de stepă, de luncă şi de pădure, situate în special de-a lungul fluviului Nistru şi afluenţilor săi.

 

Zona Nistrului de Jos se află în districtul de silvostepă cu stejar pufos, de aceea principalele tipuri zonale de vegetaţie, care ocupă sectoarele de colină, sunt cel de pădure (predominant – pădurile din stejar pufos – gârneţ) şi cel de stepă. Pe porţiunile mai joase ale reliefului, în special în lunca Nistrului, sunt amplasate  comunităţile de vegetaţie azonale de pădure, luncă şi cele palustre.

 Cea mai mare bogăţie floristică, inclusiv şi specii rare, se păstrează în cele mai puţin afectate comunităţi de tipuri zonale de vegetaţie.  

În apa fluviului şi a afluenţilor acestuia, canalelor şi în apa lacurilor de dimensiuni mici se dezvoltă destul de numeroase specii de vegetaţie acvatică. Unele plante acvatice sunt destul de rare şi sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei: – Nimfă albă (Nymphaea alba), Peştişoară natantă (Salvinia natans), Cornaci natant (Trapa natans). Cornaciul natant formează acumulări în masă pe suprafaţa apei în starița tânără „Doi fraţi” (Lunca Talmaza).

 

În Zona ”Nistrul de Jos” pot fi întâlnite foarte multe specii de plante, inclusiv înscrise în Cartea Roşie a Moldovei. În componența florei complexelor naturale de pe teritoriul Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost identificat cca. 1000 specii de plante superioare. Printre ele se întâlnesc un număr mare de plante rare – 105 specii protejate la nivel național și internațional. În Republica Moldova 50 de specii sunt luate sub protecția statului. Cele mai rare 23 de specii sunt înscrise în Cartea Roșie a Moldovei, cum ar fi:   Ghiocelul-de-toamnă (Sternbergia colchiciflora), Volbură liniată (Convolvulus lineatus), Hodolean tătăresc (Crambe tataria), Celnuşă Luşcă (Ornithogalum boucheanum), Scrântitoare astrachanică (Potentilla astracanica), Negară piramidală (Stipa tirsa), Viţă sălbatică (Vitis sylvestris), Belevalie sarmaţiană (Bellevalia sarmatica), Sadină (Chrysopogon gryllus), Ciufă glomerată (Cyperus glomeratus), Бересклет карликовый (Euonymus nanus), Ţipirig trigonal (Scirpus triqueter), Lăptiucă moale (Scorzonera mollis). 

În Cartea Roșie a Transnistriei sunt incluse 31 specii.  În Lista Roșie a Europei sunt incluse 6 specii: Dichostylis micheliana,  Trapa natans,  Iris hungaricaPotamogeton compressusPyrus elaeagnifoliaVeronica euxina.