Principalul nucleu al zonei Ramsar este sectorul „Lunca Talmaza” (cu o suprafață de 1886 ha), care conţine masive forestiere cu numeroase poieni, un lac (24 ha), o buclă aproape închisă a albiei vechi, care nu demult s-a separat de Nistru, canale permanente inundate şi uscate, bălţi, mlaştini, lunci şi sectoare de terenuri agricole abandonate. Se întâlnesc sectoare sălbatice greu  de trecut, cu un subarboret dens, cu arbori doborâţi de vânt şi furtună. Coroana pădurii deseori este închisă, şi totodată în pădure sunt multe poieni şi lunci. Sunt sectoare mari mlăştinoase cu o suprafaţă de apă extinsă. Sunt multe bazine de apă, de la mici deseori ce se usucă până la lacul Adana (cca. 30 ha) şi buclele albiei vechi ale Nistrului ce au păstrat o anumită legătură cu principalul curs al fluviului. 

Complexul „Lunca Talmaza” după diversitatea biologică şi peisajeră este cel mai valoros dintre toate sectoarele amplasate în zona Nistrului de Jos. Acesta include diverse biotopuri – lunci, bălţi, lacuri, păduri, care creează condiţii favorabile pentru numeroase specii de mamifere, inlcusiv un număr mare de lilieci (peste 20 000 exemplare), ce vieţuiesc în această regiune. Lunca Talmaza cuprinde cele mai bine păstrate lunci înmlăştinite şi bălţi din zonă. O valoarea înaltă o au şi insectele protejate la nivel internaţional, european şi naţional. Au fost înregistrat 22 specii de libelule (50% din cele cunoscute în Moldova), printre care cea mai rară este Gomphus flavipes Pz..

Aici este concentrată cea mai mare diversitate de specii de păsări ale întregii zonei Ramsar „Nistrul de Jos”, inclusiv şi numeroase specii rare. În anii favorabili se observă o concentrare de raţe sălbatice. Aici cuibăresc astfel de specii rare cum ar fi Ciconia nigra, Phalacrocorax pygmeus, Crex crex, Egretta alba. Sunt prezente Milvus migrans, Buteo buteo, Falco tinnunculus, F.subbuteo, F. vespertinus, Accipiter nisus, A. gentiles, Asio otus, Otus scops, Athene noctua, Strix aluco, Himantopus himantopus. În timpul migraţiei se întâlnesc multe specii de păsări răpitoare. 

Lunca Talmaza include o rezervaţie de resurse de soluri (200 ha); rezervaţiile naturale pe luncă – „Pădurea Olăneşti” (108 ha) şi „Mlaştina Togai” (50 ha) – ce sunt amplasate pe două meandre ale Nistrului.

Complexul este un obiect turistic valoros, unde se pot face observaţii şi poze ale peisajului, pădurilor inundabile tipice şi speciilor rare (în perioada de dezvoltare/înflorire în masă) de plante şi animale, printre care cele mai frumoase sunt păsările. Se pot organiza plimbări nocturne prin pădure cu ascultarea sunetelor liliecilor folosind detectoare cu ultrasunet şi capturând chiropterele cu plase. Colectarea plantelor medicinale şi producţiei nelemnoase a pădurii. Luncile din cadrul sectorului trebuie folosite în calitate de fânaţuri.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.