Olăneştiul este una dintre cele mai vechi localități (1410, alte surse menționează şi anul 1496) din zona Nistrului de Jos, încă de pe timpul lui Alexandru cel Bun. Totodată, în urma săpăturilor arheologice s-a stabilit că locurile au fost populate de peste 14 milenii în urmă. Aici au fost găsite urme ale culturilor din diverse perioade, ca ale paleoliticului târziu, bronzului, perioadei romane, marilor migrații. Se regăseşte pe harta geografului italian Samsone din 1641.
Se zice că denumirea satului provine fie de la „olane”, confecționate din lut ars de meşterii de aici pentru acoperişul caselor, fie este de origine alano-estică fiind în legătură cu numele de răzeşti, ceea ce ar însemna „om de neam”, „gospodar liber”, care se îndeletniceau cu agricultura şi creşterea vitelor.
O frumoasă legendă din sat zice că „atunci când năvăliră zmeii pe pământul moldovenesc, era mare prăpăd; ei furau și distrugeau totul, iar fetele le duceau într-un loc numai de ei știut. Un flăcău din acest sat într-o luptă i-o fi răpus pe zmei și a eliberat fetele din tainiţele unei movili mari”. Acesta, eliberând pământul de zmei, aici şi-a găsit fata inimii sale, iar în Olăneşti se află acea Movilă a Zmeului, pe care localnicii o ocolesc cu înfrigurare.

EXCURSII ŞI VIZITE LOCALE■
2 plaje pe malul Nistrului, fostul port fluvial, iazurile de la Mihalcea, văi pitoreşti cu lacuri, izvoare puternice, Pădurea Împărătească etc. La cişmeaua de pe Drumul vechi moldovenesc, la staniştea veche (1410), unde mai pot fi văzute case vechi, beciuri vechi, moara, dar şi locuri de legendă: Movila Zmeilor, La movila veche, Pădurea Împărătească ş.a.;
■la biserica nouă „Sf. Parascheva”, înălțată în 1990 în stilul romantismului național, pe un loc cu o istorie aparte. În acest loc în sec. XVI era o bisericuță din lut şi nuiele acoperită cu stuf, dar care a fost distrusă de turci. Biserica a fost rezidită la fel din lut şi abia în sec. XVIII a fost construită din lemn. În 1832 se înalță biserica din piatră „Sf. Parascheva”, dar a fost distrusă în 1973. La fel, în perioada sovietică a fost demolată biserica mare „Sf. Constantin şi Elena” (1912), dar şi conacul boierului de origine greacă, lacurile naturale nistrene.  Peisaje pitoreşti sunt surprinse în diferite părți ale satului. Muzeul local din incinta Liceului „B.P. Hașdeu”, parcul din s. Olăneşti de cca 800 ha, pomi de soforă, salcâm japonez, alte specii exotice, care potrivit legendei locale au fost plantate de armatele lui M.Kutuzov care au staționat aici o iarnă (cu 200 ani în urmă).

Meșteri populari

Antoci (broderie),
S.Burdiugov (cusutul cu biser),
Spinenco (împletitul din lozie),
Nadejda Sciur (croşetatul, pielăritul),
Arcadie Culea,
Nichita Adăscăliței,
Sergiu Pavlicenco,
Olga Curcan