PEISAJE SI HABITATE

Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” posedă o varietate biologică remarcabilă şi din acest punct de vedere are o importanţă europeană. Totalitatea ecosistemelor sale generează un spaţiu vital pentru un număr impunător de specii care sălăşluiesc aici permanent şi pentru migratorii transfrontalieri periclitaţi şi vulnerabili în context global, european şi naţional. Pe acest teritoriu s-au păstrat peisajele și elemente prețioase de landșaft.

 

Pădurile seculare de plop, care aproape că nu s-au păstrat în Europa, menţin numeroase specii protejate de lilieci. Pădurile de luncă de frasin reprezintă un ecosistem de importanţă paneuropeană fiind unic și în Republica Moldova, iar luncile cu ierburi înalte sunt ecosisteme foarte deficitare în regiune. Abundenţa specifică şi numerică a florei şi faunei este determinată de diversitatea excepţională de biotopuri naturale şi semi-naturale, care numără 22 tipuri şi cuprind biotopuri acvatice, de păduri de luncă şi de colină, de stepă, etc.

Pădurile de luncă sunt reprezentate de către toate formaţiunile de pădure din regiunea Nistrului de Jos, inclusiv de comunităţi rare pentru Moldova de Fraxinus. Lunca Talmaza reprezintă cel mai integru masiv de pădure pe Nistru şi este cel mai valoros complex după diversitatea biologică şi peisajeră din zonă.

Pădurile de colină sunt reprezentate preponderent de plantaţii artificiale sau de arboreturi de stejar pufos şi stejar pedunculat. Multe dintre ele sunt degradate şi în ele practic reproducerea semincieră lipseşte.  Dar există şi unele sectoare valoroase de gârneţuri – complex din fragmente de pădure de stejar pufos (Quercus pubescens) parţial cu reproducere semincieră şi poieni pitoreşti de stepă, în covorul ierbos al cărora s-au păstrat plante rare pentru Moldova.

Luncile şi stepele primare din ţară aproape că au fost distruse, cu excepţia câtorva fragmente neînsemnate; cu toate acestea, recent pe teritoriul dat au fost descoperite peste 60 de formaţiuni ierboase, inclusiv unele primare. Pe teritoriul zonei există un potenţial destul de important pentru restabilirea luncilor pe terenurile arabile, unde prelucrarea activă a solului a devenit neavantajoasă, odată cu creşterea preţurilor la carburanţi sau din cauza condiţiilor solului și umidității.

Deosebit de valoroase sunt albiile vechi ale Nistrului de diferite vârste, importante pentru păsări şi altă faună a zonelor umede. Albia veche a Nistrului, Nistrul Orb sau Nistrul Chior este un monument al naturii care are o mare importanță pentru numeroase specii de plante și animale și  reprezintă un element estetic al peisajului (ecosisteme acvatice-palustre rare în țară), ce prezintă interes pentru turiști și oameni de știință.

 

Pădurile de colină sunt protejate în rezervaţiile naturale Copanca (167 ha) şi Leuntea (30 ha). Lunca Talmaza include o rezervaţie de resurse de sol (200 ha). Rezervaţiile naturale în luncă, Pădurea Olăneşti (108 ha) şi Mlaştina Togai (50 ha) sunt amplasate în meandrele cursului principal. Rezervaţia peisagistică „Grădina turcească” (224 ha) ocupă două dintre meandrele braţului mort. Tot aici mai pot fi admirate 3 monumente ale naturii geologice și paleontologice („Râpa de Piatră” din Tudora, „Râpa lui Albu” din Olănești și „Râpa din Purcari”). Toate rezervaţiile menţionate sunt ocrotite de stat. Teritoriul include unele arii care pot fi desemnate ca habitate de importanţă europeană în conformitate cu programul Uniunii Europene NATURA 2000.