Începând cu 2012 au fost realizate mai multe activități în regiune de către SE BIOTICA cu susținerea financiară a ADA contribuind la îmbunătățirea vieții populației locale, precum și la îmbunătățirea stării mediului înconjurător.
Astfel pe parcursul ultimilor 7 ani au fost instalate 2 rezervoare de apă (cu capacitate de 50m3 și 25 m2) în s. Popeasca și 3 rezervoare de apă (100 m3, 50m3 și 25 m2) în s. Talmaza în locul celor uzate, ce a condus la reducerea pierderilor din sistemul de aprovizionare cu apă,astfel, populația din aceste sate are acces la apă potabilă de o calitate mai bună.  Adițional au fost instalate contoare de apă la consumatorii din sectorul Centru al s. Talmaza pentru o evidență mai bună și o achitare echitabilă a apei consumate. A fost reconstruită o porțiune de sistem de aprovizionare cu apă din s. Cioburciu pe o lungime de 3 km în centrul satului.
A fost reconstruit sistemul anti-viituri în s. Cioburciu  care să protejeze o parte a satului de inundații.(peste 90 de case)
A fost construită o ecluză pentru a reglementa nivelul apelor în Lunca Talmaza fiind teritoriul de bază (eco-rețea) de importanță internațională, – o zonă naturală valoroasă pentru asigurarea protejării resurselor biologice din zonă.
Pe malul stâng pe Turunciuc au fost construite 2 ecluze pentru crearea unei boişti naturale, în scopul creşterii numărului de peşti în Nistru.
În anii 2013-2019 au fost plantate peste 53 ha pe malul drept și 22 ha pe malul stâng al Nistrului în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”.
Toate activităţile realizate au contribuit la îmbunătăţirea modului de viaţă a comunităţii locale, precum şi a calităţii elementelor de mediu din Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.
Începând cu decembrie 2017 SE BIOTICA în parteneriat cu AO EcoContact implementează un proiect finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Pe lângă lucrările de infrastructură în regiune, unul dintre obiectivele proiectului este crearea parcului național ”Nistrul de Jos”. Au fost elaborate proiectele documentelor de crearea și transmise la Parlamentul Republicii Moldova. Au fost organizate un șir de întruniri în regiune cu autoritățile publice locale, experții proiectului au participat la întrunirile Consiilor locale. A fost creat Comitetul de Administrare a Zonei Ramsar, un organ consultativ, împuternicit cu administrarea zonei şi protejarea biodiversităţii acesteia. Urmează un șir de activități de informare a populației locale, de îmbunătățire a unor obiecte de infrastrutură din zonă și de împădurire. O informație mai detaliată poate fi găsită pe www.biotica-moldova.org și www.ecocontact.md.
În 2018 în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” au fost efectuați primii pași urgenți ce pot ameliora situația Nistrului Chior, o zonă valoroasă din punct de vedere al biodiversității, și anume curățarea și reparația ecluzei de la stația de pompare de la Talmaza și curățarea unei porțiuni din canalul ce o leagă  cu Nistrul Chior cu scopul de a debloca fluxul de apă ce trece dinspre Nistru spre Nistrul Chior. Obiectivul general al proiectului a fost ameliorarea stării ecologice și reabilitarea viabilității Nistrului Chior. Astfel în rezultatul proiectului a fost îmbunătățită conexiunea dintre Nistru și albia veche pentru a contribui la mișcarea apelor spre Nistrul Chior cu scopul de a stopa degradarea accelerată a acestuia.