În anul 1560, Alexandru Lăpuşneanu, printr-un act de danie transmite localitatea mănăstirii Căpriana. Se zice că pantele line, situate pe malul drept al Nistrului, în vecinătatea satului Purcari au aparținut un timp Mănăstirii Zograf de pe Muntele Athos din Grecia. Se ştie că terasele Nistrului unde este amplasat actualul sat Purcari au găzduit în diferite perioade ale istoriei mai multe aşezări umane. Arheologii au descoperit pe aici urme ale unor aşezări cu vârste cuprinse între 2300 şi 1300 de ani, iar de pe vremurile nomazilor aici s-au păstrat 5 tumuli. Data întemeierii satului este 11 aprilie 1560, în perioada primei domnii a voievodului Alexandru Lăpuşneanu. Dar sunt mărturii care atestă localitatea în 1518 sau chiar prin 1503, când au apărut gospodării „la Fântâna Purcarilor”.  Prin localitate trecea cândva Drumul vechi moldovenesc ce lega țara de târgurile din Europa şi Asia.
Zona Purcari este una dintre cele mai favorabile pentru viticultura din Moldova. Cea mai veche fabrică de vinuri din Republica Moldova funcționează şi azi în Purcari, unde se produce celebrul vin „Negru de Purcari”. În 1827 aici a fost înființată prima gospodărie vinicolă specializată, unde erau cultivate soiuri europene clasice de struguri. La expoziția agricolă din Chişinău (1847) vinurile din Purcari au obținut prima medalie de aur, dar marele triumf îl obțin la Expoziția Internațională din Paris (1878), când vinului „Negru de Purcari” i-a fost acordată Medalia de Aur. De atunci, acest vin mult timp a fost nelipsit la mesele fastuoase ale reginei Marii Britanii şi ale altor monarhi europeni. Tehnologia clasică a vinului Negru de Purcari a fost restabilită în anul 1950 de Pimen Cupcea, iar un alt profesionist în domeniul vinificației, Ion Ungureanu, creează Roșu de Purcari. Încă în sec. XIX aici a fost deschisă una dintre cele 4 şcoli inferioare de agricultură din Basarabia. Călătorul va rămâne impresionat de podgoriile din valea Nistrului, dar şi de tradițiile păstrate doar de vinificatorii de prin partea locului încă din perioada medievală.

EXCURSII ŞI VIZITE LOCALE

■la vatra podgorenilor medievali (1560), cu biserica „Înălțarea Domnului” (1986) şi case vechi amplasate de-a lungul Drumului vechi moldovenesc;

■degustarea celui mai cunoscut vin moldovenesc „Negru de Purcari” la cea mai veche fabrică de vin din Basarabia (1827), creată printr-un decret special în 1827 ca primă gospodărie vinicolă specializată, numită Ghermanson în cinstea unuia dintre fondatori. În sec. XIX în Purcari erau aduse clasicile soiuri europene de struguri: Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot Noir;

■observații în natură a florei şi faunei din lunca Nistrului (balta Bahna, Banghea, pădurea Carpănă, albia veche Căliana, Căuşu, Șernetea, Cârmogea, Rusca sau Gârla Satului) şi monumentul geo-paleontologic.Din componența comunei face parte acum şi s. Viişoara.

LOCURI DE AGREMENT

Valea Cornei, Movila Hamzei, Valea Geamă-nei, Valea Adâncă, Valea Porcului, lacul Ierezu, cotul Beca din lunca Nistrului, Movila Vameşului, izvorul cu „apă de aur”, Fântâna Turcului, Gişmea, pădurile Viişoara şi Purcari etc.

Muzeul local de studiere a ținutului natal;

„RÂPA DIN PURCARI” La fel este un monumentul de natură geologică şi paleontologică (5 ha) cu rămăşițe ale faunei de Hipparion şi o structură geologică unică. Este amplasat la 1,9 km de r. Nistru.Se poate ajunge aici pe drumurile R30, L515 (prin s. Viişoara) şi L530 (prin s. Răscăieți); este accesibil fără taxe de intrare anul împrejur.

Meșteri populari

Dumitru Damaschin şi Galina Dolgoter (împletitul în lozie),

Maria Dicusar şi Maria Ciubari (brodatul)