Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, menține un complex de habitate naturale, păstrate şi transformate, unde se întâlnesc forme de vegetație de luncă şi dumbrăvi, gârneţe aride, păduri unde arboretul alternează cu poieni încântătoare cu vegetație de stepă. Aceste locuri includ un punct important de odihnă şi alimentare a păsărilor de pe fluxul de migratori care trece pe aici. Pe acest teritoriu populează multe plante şi animale rare, fiind deosebit de comodă posibilitatea de a le urmări. Hotarul de nord al Zonei Ramsar „Nistru de Jos” se află la 8 km de Bender iar cel de sud – la 40 km de Odessa, distanţa de la Chişinău până la centrul zonei fiind de 110 km, fapt ce oferă zonei accesibilitate sporită pentru transportul auto. Itinerarul Chişinău – Anenii Noi – Căuşeni- teritoriul zonei, include un punct atractiv de vizitare intermediară, o biserică de pe timpul dominaţiei turceşti iar de-a lungu zonei, trece un traseu de importanţă republicană.

1.Pe teritoriul Zonei Ramsar „Nistrul de Jos„ sunt cunoscute 40 de monumente arheologice de diferite culturi şi epoci, de exemplu, cimeriene, getice, sarmaţiene şi altele (nu toate sunt identificate). Unele dintre ele pot fi pregătite pentru demonstrare, iar ruinele unei localităţi vechi ( în comuna Palanca) sunt accesibile şi actualmente. Mai mult ca atât, majoritatea localităţilor au fost întemeiate în secolele XV-XVI şi pot servi drept surse de descoperiri interesante în stratul cultural de depuneri.

2.Pe teritoriul sectorul natural Talmaza, plimbările cu barca sau caiacul pe fluviu, pot deschide minunate peisaje, cum ar fi cel de la intrarea în braţul turunciuc, unde se află un fragment complicat de terasă. Relieful variat oferă posibilitatea de a planifica plimbările terestre pe unele trasee deloc complicate prin pădure sau pe malul fluviului.

  1. Purcari

. Regiunea turistică cu centrul în Olăneşti.

Este perspectiv pentru organizarea odihnei populaţiei din sudul Moldovei cu o zonă de odihnă amenajată, plaje şi o infrastructură corespunzătoare.

Localităţi : Purcari, Viişoara, Olăneşti.

Potenţialul regiunii şi factorii favorabili:

  1. O linie lungă de plaje late în zona de odihnă, ea se află mai sus pe cursul Nistrului şi doar se învecinează cu comuna Olăneşti (în cazul inexistenţei unei zone specializate de odihnă la sudul Moldovei).

2.Existenţa în comuna Purcari a unei fabrici de vin dintre cele mai cunoscute pe

teritoriul Moldovei cât şi peste hotarele ei.

3.Posibilitatea de a asigura aproape complet hrana turiştilor folosind produse locale.

C.Regiunea turistică cu centrul în comuna Tudora.

Se învecinează cu parcul naţional ce se organizează în regiunea Odesei din Ucrainha, este perspectiv pentru colaborarea în domeniul organizării excursiilor şi altor activităţi turistice

pentru vizitatoti. Localităţi : Crocmaz, Planca.

Potenţialul regiunii şi factorii favorabili:

1.Organizarea excursiilor ecoturistice în zonele inundabile ale parcului naţionalucrainean este mai comodă din această regiune

decât de pe teritoriul Ucrainei (ce este oglindit în schema excursiilor organizate la momentul actual) şi poate fiînzestrată mai bine cu obiecte turistice. Regiunea include puncte comode deobservare asupra migraţiei şi hrănirii păsărilor.

  1. În comuna Palanca există un hotel cu 30 de locuri cu sistem de canalizare şi apă caldă, iar în Crocmaz-o fermă de creştere a cailor de rasă.

3.Caracteristici adăugătoare: fabrica de producere a vinului din comuna Tudora, situată aproape pe malul Nistrului; gospodăria piscicolă situată în comuna Palanca.