Astăzi marcăm ziua internațională a resurselor de apă, un element crucial fără de care viața se reduce la zero. Apa condiționează atât habitatele speciilor faunistice și floristice cât cele umane. Încă in 2012, Societatea Ecologică BIOTICA, a început colaborarea cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu ajutorul căreia, până în ziua de azi, a implementat și continuie să implementeze o serie de proiecte orientate către protecția ecosistemelor acvatice și a resurselor de apă din Zona Ramsar Nistrul de Jos, cât și la adaptarea infrastructurii rurale la schimbările climatice. De-a lungul anilor, împreună am efectuat studii pentru a construit ecluze, boiște, reconstruit ecologic și împădurit fâșii de protecție a corpurilor de apă, construit turnuri de apă, sisteme de aprovizionare cu apă și chiar de canalizare. Am facilitatea umplerea vechii albii a Nistrului cu apă.
Ne-am legat strâns de apă, pentru că fără apă nici biodiversitate nici comunitate nu poate exista. Resursele de apă trebuiesc protejate de poluare și utilizate rațional, altfel riscăm să ne pierdem condițiile de viață de tot.