Zonarea teritoriului

În conformitate cu legislația în vigoare a fost elaborat sistemul de zonare pentru o protecție mai bună a valorilor biodiversității și o administrare durabilă a Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos”.

Existența Zonei Ramsar nu înseamnă interzicerea accesului populației locale în teritoriu, ci posibilitatea unei dezvoltări durabile. Crearea parcului în viitor aici va oferi posibilitatea ca în teritoriul atractiv pentru turiști să se introducă plăți rezonabile pentru vizitarea organizată.

Zona de protecţie strictă (A) include cele mai valoroase sectoare naturale unice, practic neafectate de activitatea umană, îndepărtate de localități și greu accesibile, potrivite pentru auto-dezvoltare și asigurarea unei conservări sigure. Cele mai mari sectoare din Zona A sunt localizate în Lunca Talmaza, Tudora-Palanca şi Copanca-Leuntea.

Criteriile de identificare a teritoriilor pentru a fi incluse în Zona A:

  • tipicitatea şi raritatea obiectului natural;
  • vârsta înaintată a arboretului şi păstrarea structurii naturale a acestuia,
  • prezenţa multor specii protejate;
  • prezenţa permanentă a congregaţiilor de păsări ale complexului acvatic şi palustru.
  • posibilităţile reale de respectare a regimului propus de protecţie.

În zona А este permis accesul populaţiei locale (cu excepţia ariilor protejate) pentru colectarea pomuşoarelor, ciupercilor, vreascurilor; realizarea cercetărilor şi monitorizării; vizitarea de către grupuri mici de turişti (3-5 persoane); colectarea materialului semincier a speciilor lemnoase.

Zona de reconstrucţie ecologică (B) (3766,8 ha) cuprinde teritorii valoroase de păduri naturale tinere, sectoare valoroase cu vegetație de stepă și de luncă care necesită unele activități pentru mărirea și conservarea resurselor naturale.

Criteriile de identificare a teritoriilor pentru a fi incluse în Zona B:

  • tipicitatea şi raritatea obiectului natural;
  • prezenţa multor specii protejate;
  • posibilităţile reale de respectare a regimului propus de protecţie.

În zona В este permis accesul populaţiei locale şi colectarea pomușoarelor și ciupercilor; realizarea cercetărilor şi monitorizării, vizitarea temporară de către grupuri de turişti (după specificaţiile obiectelor); activităţi de reconstrucţie şi menţinere; păşunatul şi cositul în corespundere cu normativele stabilite; vânătoarea în perioada permisă, cu excepția celei de primăvară. Este interzisă distrugerea arborilor scroburoși şi a arboretului uscat în picioare; păşunatul şi cositul nenormat; construcţia cu excepţia punctelor de observaţie; menţinerea în grajduri a animalelor agricole şi de alt tip; alte activităţi ce pot distruge patrimoniul natural şi cultural.  

Zona cu activitate economică limitată (C) (10549,1 ha) inlcude sectoarele silvice, de stepă şi de luncă care nu au fost incluse în zonele A şi B, precum şi unele bazine acvatice.

Zona C este destinată folosinței economice durabile în baza planurilor autorităților locale și centrale. Tot aici sunt incluse și pășunile ce necesită o administrare specială pentru creșterea productivității acestora și conservarea florei și faunei.

Aceste terenuri sunt implicate cel mai mult în exploatarea economică, care ar trebui să fie parţial limitată, în legătură cu necesitatea creşterii calităţii resurselor acestora sau pentru a reglementa accesul vizitatorilor în contextul utilizării lor în scop recreativ.

Zona cu activități economice  (D) (44656,31 ha) cuprinde celelalte terenuri unde se poate realiza orice activitate ce rămân în proprietatea locuitorilor și care ar trebui să asigure o exploatare rațională și nedistrugătoare a resurselor în conformitate cu legislația.